Mobbepolitik Hjørring Rideklub

Mobning? NEJ TAK!

Hjørring Rideklub er en forening, der vægter en positiv og inkluderende atmosfære for alle medlemmer højt. En af de vigtigste måder, vi opretholder denne kultur på, er gennem vores mobbepolitik.

Vores mobbepolitik bygger på principperne om respekt, tolerance og ligeværdighed. Vi anerkender, at mobning kan have alvorlige konsekvenser for de involverede, og derfor tager vi dette emne meget seriøst. Vi ønsker at skabe sikker og trygge omgivelser for vores medlemmer, så de kan fokusere på deres ridning og udvikling i sporten.

I vores mobbepolitik har vi klare retningslinjer for, hvordan man håndterer og forebygger mobning. Vi opfordrer alle medlemmer til at være opmærksomme på hinandens trivsel og at indberette eventuelle tilfælde af mobning til vores bestyrelse. Vi ser det som vores ansvar at tage hånd om disse situationer og sikre, at der bliver handlet på en retfærdig og effektiv måde.

Vi tror på, at åbenhed og kommunikation er afgørende for at forebygge mobning. Derfor sørger vi for at informere alle medlemmer om vores mobbepolitik, og vi opfordrer dem til at læse og forstå det. Vi har løbende dialog med ansatte og frivillige for at identificere tegn på mobning, samt fokus på at håndterer det på en hensigtsmæssig måde.

Vi har også implementeret en nultolerancepolitik over for mobning. Vi tager altid rapporter om mobning alvorligt, og der vil blive iværksat passende sanktioner mod enhver, der bryder vores mobbepolitik. Vi mener, at dette er afgørende for at sende et stærkt signal om, at mobning ikke tolereres i vores forening.

Derudover har vi også fokus på at opbygge et positivt fællesskab i vores klub. Vi organiserer sociale arrangementer, hvor medlemmerne kan lære hinanden bedre at kende og opbygge venskaber. Vi tror på, at jo mere sammenhængende et fællesskab er, jo mindre sandsynligt er det, at mobning vil opstå.

Vores mobbepolitik er ikke kun rettet mod vores medlemmer, men også mod vores ansatte og frivillige. Vi sørger for, at alle i vores organisation er bekendt med vores mobbepolitik og har de nødvendige færdigheder til at håndtere mobning, hvis det opstår.

Vi vil altid stræbe efter at forbedre vores mobbepolitik og vores praksis for at skabe et endnu mere sikkert miljø - UDEN mobning.

 

 

Oplever du mobning på Hjørring Rideklub?

Kontakt bestyrelsen hvis du oplever mobning. Vi behandler alle beskeder fortrolige og videregives aldrig til tredjepart.

Vores sponsorer