Ordensregler i Hjørring Rideklub

Generelt

 1. Tobaksrygning og brug af ild er ikke tilladt på de indendørs arealer på HJR.
   
 2. Opsadling kan foregå på staldgang og forhal i de dertil beregnede opbindingstove. Hesten må ikke være uden opsyn.
   
 3. Ansatte og bestyrelsesmedlemmers anvisninger skal altid følges.
   
 4. Vi henviser i øvrigt til HJRs vedtægter punkt 6.
   
 5. Tyveri anmeldes til politiet og medfører eksklusion af HJR.
   
 6. Al undervisning, øvrig færden og ophold i HJR forgår på eget ansvar.
   
 7. Du skal kommunikere i en ordentlig tone – både ”live” og på vores Facebookside.
   
 8. Som medlem af HJR har du ansvar for at være med til at opbygge det gode fællesskab frem for at nedbryde det.
   
 9. Booking af timefolde, skal foregå på tavlerne i forhallen, og man må tidligst booke fold dagen i forvejen.
   
 10. Du skal rydde op efter dig selv, holde det pænt omkring din boks og hjælpe med at holde orden.
   
 11. Når du muger ud, skal du køre helt ind til bunden af møddingen og tømme trillebøren.
   
 12. Du skal skylle klokker mm. i vandspiltovet – ikke ved vasken. Foder og andet hører heller ikke til i vasken – afløbet stopper.
   
 13. Hunde SKAL føres i snor på HJRs område.
   
 14. Hjælp med at spare på strømmen ved at slukke lyset efter dig. I de mørke måneder skal der dog af hensyn til hestenes ve og vel være lys i staldene fra åbningstid indtil kl. 09.00 og igen fra kl. 16.00 indtil lukket

Hesten

 1. Du må ALDRIG fastgøre dig til hesten ved at vikle træktov eller lignende omkring fx hånden eller livet.
   
 2. Du må ikke binde hesten op i biddet/trensen – kun i grimen.
   
 3. Du må ikke lade hesten stå løs på staldgang eller i spiltov.
   
 4. Du skal behandle hesten med respekt. Mishandling i al omgang med hesten tolereres på ingen måde.

Stalden

 1. Husk at feje efter dig og fjerne eventuelle klatter fra hesten.
   
 2. Husk at rydde op efter dig. Undgå henkastning af tøj, papir, og andet affald på HJRs område.
   
 3. Undgå støjende leg og tale. Tag hensyn til hinanden, til dyr og materiale. Tal pænt til hinanden. Løb, leg og råb i staldene er ikke tilladt.
   
 4. Alt foder skal være lukket forsvarligt inde og må IKKE stå på staldgangen. Opbevares evt. i bomrummet.
   
 5. Du skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten – dvs. ingen sandaler, bare fødder mv.

Ridning

 1. Når man trækker en hest/pony foregår det altid med grime og træktov eller trense.
   
 2. Al færdsel til hest foregår med ridehjelm (sikkerhedsgodkendt).
   
 3. Brug af mobiltelefon og musikafspillere er forbudt når man færdes til hest.
   
 4. Ridning i skoven er kun tilladt på de afmærkede stier.
   
 5. Du skal fjerne klatter i hallen, inden den forlades - uanset om din hest har lavet klatter eller ej. Vi hjælper hinanden.
   
 6. Ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning og ridning over bomme
   
 7. Hvis du er under 18 år og springer eller rider over bomme, skal en person over 18 år holde opsyn.

Ridehallerne

 1. Longering må kun foregå i den lille ridehal og på den udendørs springopvarmningsbane.
   
 2. Løse heste er ikke tilladt i den store hal kun i den lille hal.
   
 3. Man bør undgå unødig ophold på ridebanerne.

Udendørsarealer

 

 1. Cykler og knallerter skal anbringes på den dertil indrettede plads.
   
 2. Alle bilister bedes vise hensyn og parkere, så det ikke er til gene.
   
 3. Alle personbiler skal holde langs med stalden, og ikke overfor indgangen til stalden, eller foran hallen ved Gæstestalden.
   
 4. Parkering af trailere og lastbiler foregår på det lange flisestykke overfor indgangen, når man har bilen på.
   
 5. Ønsker du at have din trailer parkeret på HJR, foregår det langs med Gæstestalden og købes via hjemmesiden.

Vores sponsorer